training 'Vind de kracht in jezelf'

Creëer meer kwaliteit in je leven

 

download brochure

  Introductieavonden 2014 (binnenkort)

  •  

  NIEUW: Online support : U kunt met webcam en headset individuele ondersteuning (gesprekken) krijgen op afspraak

   Op het moment dat (heftige) gevoelens zoals boos­heid, angst of stress jou lijken te over­heer­sen of door je ratio­nele gedachten-stroom (malen) be­ïnvloedt wordt, ont­breekt het contact met je vertrouwen in jezelf. Dit contact wordt als het ware afge­sneden door oude over­le­vings­-mechanismen (vast­zittende gewoonte-patronen), waar­door je geen vrije keuze meer lijkt te hebben. In de 7 avonden van de training wordt a.d.h.v. dagelijkse situaties contact ge­maakt met jezelf en met je emoties, be­perkende aan­names en wat daar­achter zit. Dit wordt in ver­bin­ding gebracht met het ‘weten’ (in­zicht). Door hier­bij stil te staan ver­andert als het ware vanzelf je ge­drag en houding t.o.v. dagelijkse (lastige) situaties en door regel­matige oefening ook in die situa­ties zelf. Het is niet de situatie die bepaalt, maar hoe jij er in staat en ermee omgaat! 

    

   Enkele reacties

   ‘een warm bad’

   ‘ik zit veel lekkerder in mijn vel’

    ‘ik wist niet dat ik mijn verdriet kon voelen en toch met een goed gevoel naar huis kon gaan’.

   ‘verdiepend, respectvol en aandachtsvol’

   ‘het was soms erg confronterend, maar enorm waardevol’

   ‘ik geniet nu veel meer en bewuster’

    ‘door de training heb ik grote stappen kunnen zetten in mijn werk en relatie’

   ‘fijn om in een groep ervaringen te delen en te herkennen’

   ‘ik ervaar mijzelf als veel rustiger en rijker’